ข่าวสารและความเคลื่อนไหว ——–

กลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคณาจารย์ให้โอวาสและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่ “บ้านแห่งฝันคนพันธุ์คอม” อย่างอบอุ่น
กิจกรรมภาควิชา
กลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคณาจารย์ให้โอวาสและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่ “บ้านแห่งฝันคนพันธุ์คอม” อย่างอบอุ่น
กลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์เชิงรุก ณ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการดังกล่าวร่วมกับโรงเรียน โดยมีหลักสูตรต่างๆในคณะ เข้าร่วมจัดกิจกรรม
กิจกรรมบริการวิชาการ
กลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์เชิงรุก ณ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการดังกล่าวร่วมกับโรงเรียน โดยมีหลักสูตรต่างๆในคณะ เข้าร่วมจัดกิจกรรม
กลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการและแนะแนวการศึกษาเชิงรุก ระยะที่ 1 ณ โรงเรียนโนนคำวิทยา อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
กิจกรรมบริการวิชาการ
กลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการและแนะแนวการศึกษาเชิงรุก ระยะที่ 1 ณ โรงเรียนโนนคำวิทยา อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดงาน การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
กิจกรรมภาควิชา
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดงาน การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์เชิงรุก ณ โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม และโรงเรียนงัวบาวิทยาคม ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการดังกล่าวร่วมกับโรงเรียน โดยมีหลักสูตรต่างๆในคณะ เข้าร่วมจัดกิจกรรม
กิจกรรมบริการวิชาการ
กลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์เชิงรุก ณ โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม และโรงเรียนงัวบาวิทยาคม ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการดังกล่าวร่วมกับโรงเรียน โดยมีหลักสูตรต่างๆในคณะ เข้าร่วมจัดกิจกรรม
นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ (BRU Sumo Battle 2)
ผลงานและรางวัล
นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ (BRU Sumo Battle 2)
นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (รางวัลดีเด่น) ประเภท Open Topic ในการแข่งขันนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 2561
ผลงานและรางวัล
นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (รางวัลดีเด่น) ประเภท Open Topic ในการแข่งขันนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 2561
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ กลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 6-8 กันยายน 2562 ณ จังหวัดนครพนม
กิจกรรมภาควิชา
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ กลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 6-8 กันยายน 2562 ณ จังหวัดนครพนม
กลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โดย จัดบูธถ่ายภาพฟรี และนิทรรศการทางวิชาการอื่นๆ ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2562
กิจกรรมบริการวิชาการ
กลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โดย จัดบูธถ่ายภาพฟรี และนิทรรศการทางวิชาการอื่นๆ ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2562